7th Nov 7am Mogli / by Bindaas

Jungle jungle, 
baat chali hai pataa chala hai, 
arrey chaddi pehen ke phool khila hai 
phool khila hai